معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

۴ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

----آسـمانـ نوشـتـــ 1 --------------------

همــراه بـا خـانــواده  مـدافعـــان حـــرممدافعان حرم حضــــرتــــ زینــبــــ (سـلام الله علیـها)


پــدر رزمــنده : راضـی ام بـه رضـــای خـــدا

مــادر رزمـنده : راضـی ام بـه رضـای خـدا ؛ خـدا پشـتـــ و پنــاهتـــ پســرم

همــسر رزمـنده : راضـی ام بـه رضــای خــدا؛ خــدا پشـتـــ و پنـاهتـــ همسـرم ؛ چشــم بـه راهــم که بـرگــردی...

فـرزنـد رزمـنده : بـابـایی پـس کـی می آیی؟ عیــد نزدیک استــــ...

 

می دانــید چـند کـودک؛ نــوروز بی بــابــا را تجــربـه خــواهـند کــرد؟؟؟

بـابـایی کـه مـدافـع حـــرم بی بی استــــ...

 

----آسـمانـ نوشـتـــ 2 --------------------

بـرایـ سلامـتیــ مــدافعـــانــ حــرمـ بـانــو دعــا کنیـمــ...

نــوروزتـــانـــ فــاطــمیــ

لحــظهـ هـایتــانـــ مهــدیــ(عجـل الله تعـالی فـرجـهـ الشـریفـ)ــپـســند

۲۴ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۶
... یک بسیجی ...

مدافع حرمچشــــممـ دچـــار گــریـهـ ی بی انتهـــا شـدهـ

دریـــا شــدهـ؛ بهـ غصـهـ و غــمـ مبتــلا شدهـ

 

یــــاد تــو امـ ؛ بهـ یـاد تـو از سـال شصتــ و یکــ

یـکــــ زینـبیـــهـ در دل تنـگــــــم بنـــــا شـــدهـ

 

چشــــم مــــزار داشــتنتـــــــ را نــداشـــــتند!

وهـابی استــــ و فتــنهـ دوبــارهـ بهـ پـا شدهـ

 

بانو خودتـــ بگـو چـهـ شدهـ ؛ مـا شنیدهـ ایمـ

پــای حـــرامیـــان بـهـ حــریـــمـ تـــو وا شـدهـ

 

دیــــروز خیـــمهـ ی تـــو و امــــروز مـرقـدتـــ...

ایـــن روزهـــا دمــشق شــــما کــربلا شدهـ !

 

------پی نوشت------------------------------------

عــباس‌هــــا حـریــــم تـــو را حفــظ می‌کنــند
خمـپاره گــرچه صـحن حــرم را نشــان گرفت..

۱۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۳۰
... یک بسیجی ...

موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۴ ، ۱۳:۴۹
... یک بسیجی ...

امام خامنه ای (مدظله العالی):

دشمن الان بر روی مجلس خبرگان حساس است؛ رادیوی انگلیسی دارد به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل می‌دهد که به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید؛ معنایش چیست؟ انگلیسی‌ها دلشان برای دخالت کردن در ایران تنگ شده است.

اینکه تأکید داریم مردم، با بصیرت، باآگاهی، با دانایی وارد بشوند به خاطر این است که بدانند دشمن چه می‌خواهد. وقتی شما دانستید دشمن چه می‌خواهد عکس آن عمل خواهید کرد.

(1394/11/28)

 

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۴۲
... یک بسیجی ...