معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

مادری از جنس نسل شهادت

پنجشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۰۸:۲۸ ب.ظ

دیـروز وقـتی داشـتم آرشـیو عکسهـایم را مـرور می­ کردم ؛ چشـمم به ایـن عکس افـتاد. در دلـم گفـتم: ایـن دخـتر حتـماً امـروز مـادر چـند فـرزند اسـت. یک مـادر، از جنـس نسـل شـهادت . مـادری که در روزگار دلیـری بـزرگ شـده است.

گفـتم: نـگاه کن! عجـب حجـابی دارد!! آیا واقـعاً هـنوز هـم به همـین نـوع پـوشش پایـبند است یا اینـکه او هـم مثل بـرخی هـم سن و سالانـش همـرنگ جمـاعتِ خـودنمـا شده است؟

اگـر دختـر دارد، آیا وضـع حجـاب آنـان نیـز اینـگونه اسـت؟

آیـا اصـلاً به آنهـا چنـین حجـابی را آمـوزش داده یا اینـکه حتی خـودش هـم آن را نمـونه ای از «اُمّـل بـودن» می­ دانـد؟

آیـا…

و امـثال این سـوال ها در ذهـنم در جـریان بـود که سـوال دیگـری برایـم به وجـود آمـد:

مـا و نسـل قبـل از مـا چقـدر در راه حفـظ نمـونه حجـاب بانـوان در دهـه ی شـصت تـلاش کـرده­ اند تا وقـتی که مـادری بـرای نسـل بعـد می­ شـوند فـرزندانی چـون خـود تربـیت کـنند؟ واقـعاً چـرا عـدّه ای از رشـدیافـتگان هـمان ایّـام، در روزگار مـا مشـوّق بـدحجـابی هسـتند؟

چـه عامـلی سـبب شـده که آن عفّـت جایـش را به ایـن بی­ حیـایی بـدهـد؟

کـم کاری مـا طـرفـداران حجـاب؟!

یـا تـوسعه و ارتقـاء جایـگاه الگـوهای بی­ حیـا در جـامعه و تـرویج بی­ حـیـایی توسـط مسـئولان فـرهنگی؟!

یـا…؟؟

بنـابـراین فـرض که همـه مسـئولینِ امـر ، بـه وظایـف خـود عمـل کـرد­ه­ باشـند، مـا هـم بایـد ببـینیم چقـدر در ایـن راه مـایه گذاشـته ­ایم؟ آیـا حاضـر شـد­ه­ ایم از وقت­ـهای خوش­ـگذرانی­ـمان بکاهـیم و (حداقـل) به حجـاب «فکـر» کنـیم؟!

فقـط فکـــر…

چـند کتـاب در ایـنباره مطالـعه کـرده­ ایم؟!  آیـا درمـورد حجـاب با فـرزندمـان، خواهـرمـان، همسـرمـان به زیبـایی و بـدون هـرگـونه برخـورد تنـد و زننـده گفتـگو کـرده­ ایـم تـا راه درسـت را نشـانش بدهـیم یا ایـنکه بی­ تفـاوت بـوده­ ایم؟! اصـلاً چقـدر بـا آنهـا درسـت رفتـار می­ کنـیم تـا به مـا اعتمـاد کنـند؟؟

شـاید با خـود بگـویید که کـار با بانـوان در سنـین بـالا و اصـلاح عقیـده آنهـا از عهـده­ تان بـرنمی­ آیـد (که البـته ایـن خـود نوعی شـانه خالی کـردن از زیـر بـار مسـئولیت اسـت) امّـا قطـعاً درمـورد تربـیت فـرزند چنـین چیـزی را نمی­ تـوانید ادعـا کنـید. حـالا با تـوجه به ایـن فـرض که کـودکان را راحتـتر می تـوان تربـیت کـرد، سـوال دیگـری به ذهـن می رسـد و آن اینـکه:

امـثال ایـن دختـربـچه چطـور تربـیت شـده بـودند که در ایـن سـن اینگـونه رفتـار می­ کـردند؟؟؟

بـاید در ایـن باره «فکــر» و «مطالــعه»مـان را بیشـتر کنـیم و ضمـناً بایـد دانسـت که بـا رهـاکـردن کـودکان در مقـابل امثـال «شبـکه ی پـویـا» نمی­ تـوان اینـطور انتـظار داشـت که در آینـده دختـران و زنـانی محجـبه و چـادری شـوند.

پـس بایـد خـودتان دسـت به کار شـوید.

از همـین الان شـروع کنـید…فـردا خیـلی دیـر اسـت!

برداشت

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۹۳/۰۸/۲۲

نظرات  (۲۲)

۲۲ آبان ۹۳ ، ۲۱:۰۳ ختم صلوات هفته چهارم محرم
صلوات جهت حاجت

حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) فرمودند : صلوات فرستادن شما بر من باعث روا شدن حاجت های شماست و خدا را از شما راضی می گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می کند.

منبع : داستانهای صلوات – ص 10
پاسخ:
●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

●●●
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●
خدایا
ما را شرمنده ی فاطمه ی زهرا س نکن....
یاران
قدم در راه نهیم
که این راه رفتنیست و نه گفتنی..
با سلام
مطلب شما در "جلبلا" بازتاب داده شد
ممنون از مطلب زیباتون
http://jelbab.net/?p=810
پاسخ:
سلام
متشکرم از حسن توجه شما به مطلب

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●

اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗_‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم

●●●
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬۩۞۩▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●
۲۳ آبان ۹۳ ، ۱۸:۴۴ مارال رئیسی
سلام
به روز کردم
منتظر حضور گرمتون هستم
پاسخ:
علیکم سلام خواهر بزرگوارم

انشالله خدمت می رسیم...
در پناه صاحب چادر حضرت فاطمه زهرا(س) باشید...
۲۳ آبان ۹۳ ، ۲۱:۳۷ ღ فاطمه ღ
دیگه کار فرهنگی جواب نمیده باید منقرض شیم یه نسل جدید بوجود بیاد :l
۲۳ آبان ۹۳ ، ۲۳:۰۸ عباس الاسوند
حالا تمام دغدغه ام این شده حسین...این اربعین،کرب و بلا میبری مرا؟
پاسخ:
سلام علیکم
انشالله طلبیده خواهید شد...

رفتید کربلا سلام ما را هم برسانید...

یا زهرا(س)
با سلام و احترام؛
مطلب شما در پایگاه اینترنتی و بسته فرهنگی عمارنامه منتشرگردید.
http://www.ammarname.ir/node/81661
ما را از بروزرسانی خود آگاه
و با درج بنر و یا لوگو در وبگاه خود یاری نمایید .
موفق و پیروز باشید .
http://ammarname.ir -- info@ammarname.ir
یا علی

پاسخ:
سلام بزرگوار
متشکرم از حسن نظر شما...
 لحظه هایتان زهرایی
حق.
هر وقت شروع کردیم زیاد دیر نشد.
منتهی چیزی تا دغدغه نشود شروع هم نمی شود...
پاسخ:
احسنتم...

سلام
اجرکم الله
اگه موافق باشید همدیگر را به جمع همسنگران خود بیفزاییم...!
اگه موافق بودی مارو با"راه شهدا" لینک کن...
یا علی
۲۵ آبان ۹۳ ، ۰۸:۵۶ ن. قربانی حق
سلام علیکم
ممنون از حضورتان در وبلاگ رسانه انقلابی

خداقوت
۲۵ آبان ۹۳ ، ۱۰:۲۸ مردی بنام شقایق ...
سلام

فک کردیم قبلاو مطالعه هم.

اکثرا به مادراشون نگاه میکنن تو بچگی.

اما وقتی بزرگ میشن...
۲۶ آبان ۹۳ ، ۱۰:۱۰ سید عطاالله میری
سلام بزرگوار.
ممنون از مطالب خوبتون
اگر خواستید برای تبادل لینک خبرم کنید
موفق باشید و التماس دعا
یاعلی مدد
۲۶ آبان ۹۳ ، ۱۶:۴۳ آشنای غریب
+++

یاعلی
سلام
خدا به ما رحم کند ،
مادران دیروز فرزندانی بزرگ کردند که مردانه جنگیدند ،
و مادران فردا ناخن بزرگ میکنند ،
خدا به ما رحم کند...
فکر و مطالعه...
دو بازوی توانا....
۲۸ آبان ۹۳ ، ۲۰:۰۳ صــــــــــــراط
سلام  [لبخند] تشکر از مطلب جنابعالی ......

آپم


 مراقب وقت نمازت باش

۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۳:۴۶ مارال رئیسی
سلام.به روز کردم منتظر حضورتان هستم
سلام
ممنون از مطلبتون
ان شا الله  حافظ حجاب و آموزش دهنده به نسل های بعد باشیم...
یارب

زنان سرزمین من هنوز زنده اند

خدایا ! میخواهم چادرم و تاج بندگی ام

که یادگار مادرم زهراست

کفن ام باشد ....
موفق باشید
امام سجاد علیه‏ السلام :
اَللّهُمَّ إِنّى أَعوذُبِکَ مِنْ... أَنْ نَعْضِدَ ظالِما أَوْ نَخْذُلُ مَلْهوفا أَؤْ نَرومَ ما لَیْسَ لَنا بِحَقٍّ؛
 خدایا به تو پناه مى ‏برم... از این که ظالمى را یارى کنیم و یا مظلوم و دلسوخته ‏اى را بى ‏یاور گذاریم و یا آنچه حق ما نیست بخواهیم.
صحیفه سجادیه ص 56 ،فرازی از دعاى 8


لعن الله آل سعود

...
منتظر شما در روشــنا هستیم...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی