معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت زینب» ثبت شده است

آقـا سـلام! کاسـهـ ی اشـکی بـهـ مـن دهــید

مــاهـ گــدایـی مـن و چشـمـمـ شــروع شــد

. .. ... .... ..... .... ... .. .

الـتـمـاس دعــا

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۱ مهر ۹۵ ، ۰۸:۴۲
... یک بسیجی ...

----آسـمانـ نوشـتـــ 1 --------------------

همــراه بـا خـانــواده  مـدافعـــان حـــرممدافعان حرم حضــــرتــــ زینــبــــ (سـلام الله علیـها)


پــدر رزمــنده : راضـی ام بـه رضـــای خـــدا

مــادر رزمـنده : راضـی ام بـه رضـای خـدا ؛ خـدا پشـتـــ و پنــاهتـــ پســرم

همــسر رزمـنده : راضـی ام بـه رضــای خــدا؛ خــدا پشـتـــ و پنـاهتـــ همسـرم ؛ چشــم بـه راهــم که بـرگــردی...

فـرزنـد رزمـنده : بـابـایی پـس کـی می آیی؟ عیــد نزدیک استــــ...

 

می دانــید چـند کـودک؛ نــوروز بی بــابــا را تجــربـه خــواهـند کــرد؟؟؟

بـابـایی کـه مـدافـع حـــرم بی بی استــــ...

 

----آسـمانـ نوشـتـــ 2 --------------------

بـرایـ سلامـتیــ مــدافعـــانــ حــرمـ بـانــو دعــا کنیـمــ...

نــوروزتـــانـــ فــاطــمیــ

لحــظهـ هـایتــانـــ مهــدیــ(عجـل الله تعـالی فـرجـهـ الشـریفـ)ــپـســند

۲۴ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۶
... یک بسیجی ...

مدافع حرمچشــــممـ دچـــار گــریـهـ ی بی انتهـــا شـدهـ

دریـــا شــدهـ؛ بهـ غصـهـ و غــمـ مبتــلا شدهـ

 

یــــاد تــو امـ ؛ بهـ یـاد تـو از سـال شصتــ و یکــ

یـکــــ زینـبیـــهـ در دل تنـگــــــم بنـــــا شـــدهـ

 

چشــــم مــــزار داشــتنتـــــــ را نــداشـــــتند!

وهـابی استــــ و فتــنهـ دوبــارهـ بهـ پـا شدهـ

 

بانو خودتـــ بگـو چـهـ شدهـ ؛ مـا شنیدهـ ایمـ

پــای حـــرامیـــان بـهـ حــریـــمـ تـــو وا شـدهـ

 

دیــــروز خیـــمهـ ی تـــو و امــــروز مـرقـدتـــ...

ایـــن روزهـــا دمــشق شــــما کــربلا شدهـ !

 

------پی نوشت------------------------------------

عــباس‌هــــا حـریــــم تـــو را حفــظ می‌کنــند
خمـپاره گــرچه صـحن حــرم را نشــان گرفت..

۱۰ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۴ ، ۱۰:۳۰
... یک بسیجی ...

 

می گـوینـد در ســپاه بـخــور و بخـــواب استــــ...

راسـتــــــ می گـوینـد...

گلــوله می خــورنـد

و

آرام می خـوابنــد...

 

بـهـ یــاد شــهید ســـجاد طاهـــرنیـا کهـ هــرگــز فــرزنـدش را نـدیـد....  روحـمـان شــاد

 

به یـاد شــهدای مـدافـع حــرم حضــرتــــ زینـبــــ (س)؛ پاســـداران غیــــور انقـلابــــ اسـلامی

 

اللهــم صـلی عـلی محــمد و آل محــمد و عجــل فـرجهــم

 

+

۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۱۵:۱۱
... یک بسیجی ...

حضرت زینب سلام الله علیها

 

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۴ ، ۱۳:۴۶
... یک بسیجی ...
۶ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۳ ، ۰۷:۱۶
... یک بسیجی ...
به اسم الله... 
همه رفته اند و مانده یک زینب(سلام الله علیها)،  و  زینب(سلام الله علیها) نمى داند چه کند، 
پسر برادرش، زین العابدین(علیه السلام)، فرمود: 
عَلَیْکُنَّ بِالْفَرٰار...
و بانوى صبر نمى داند... 
خیمه هاى سوخته را جستجو کند براى یافتن کودکان، 
دامن آتش گرفته ى رقیه(سلام الله علیها) را خاموش کند، 
بانو سکینه(سلام الله علیها) را دریابد، 
یا رباب(سلام الله علیها) داغدیده ى اصغر را... 

از صلابت و صبر و نطق کوبنده اش همه گفته اند؛ اصلاً نیازى نیست، کافیست بگویى دختر حیدر است، 
دیگر نیازى به توصیف بیشتر نیست؛ اما بگذار از دردهایش بگویم... 
از زمانى که تک تک آل الله را سوار کرد و مَحرمى نبود تا برایش رکاب بگیرد؛ 
آخر ١٠ روز قبل تر، على اکبر (علیه السلام) زانو را رکاب عمه مى کرد، 
حضرت علمدار(علیه السلام) مگر مى گذاشت کسى چشمش به ناموس خدا بیفتد؟ 
چه برسد به اینکه دختر حیدر را سیلى بزنند؛ سنگ بزنند؛ 
زمانى که خواست سوار مرکب شود، فقط یک نگاه به سمت گودال کرد و زیر لب زمزمه کرد:

 کاروانى از شقایق، هر زمان آید به یادم/ من که در یک نیمه روزى، هستى ام از دست دادم 
 
۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۷:۲۹
... یک بسیجی ...