معـبری بهـ آسـمان

معـبری بهـ آسـمان

چفـیه ام کـو ؟!
چه کسی بـود صـدا زد: هیـهات!!
عشـق مـن کـو؟!
مهـربان مونـس شـب تـا سحـرگاهـم کـو؟!
چفـیه ی شـاهد اشـکم بـه کـجاسـت ؟!
مـن چـرا وا مـاندم؟!
مـاَمن ایـن دل طـوفان زده ی بی سـاحل کـو؟!
ای سحـرگاه!!
تـو را جان شمیم نرگس , چفـیه ی منتظـر صبح کجاست ؟!
تـربت کـرب و بـلا!!
تـو بگـو چفـیه ی سـجاده چـه شـد؟
ای مفـاتیـح !!
بگـو همـدم دیـریـنه ی نجـوایت کـو؟!
آی مـردم , بـه خـدا می مـیرم !!
مـرگ بی چفـیه ! خـدایـا هیـهات!!
چفـیه ام را بـه دلـم باز دهـید .
عهـد مـا , عهـد وفـا بـود و صـفا بـود و ابـد!!
گـرچـه مـن بـد کـردم ولی ای چفـیه!
بـدان بی تـو دلـم می مـیرد!!

****************************

لحظـه هـایـتان لبــریز از نـور هـادی(ع)

****************************

پـــــــروردگـــــــــارا !!!
درود بـــفــرســتــــــ بــَــــر
عــــلـــی بـــن مـــــــحـمّــــــد
حضــــرت امــــامـ علــــی النــقّـــی
امــــــامـ هـــــادی عـــلیـهــ الســــلامـ
جــانـشـــین اوصـــیای پیـــــغمـبـــر
پیــشــــوای اهــــل تقـــــــوی
خلفــــ صــالح امـامـان دیــن
و حجـّـت تمـــام خــلق

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حضرت محمد» ثبت شده است

درس‌هایی که از واقعه مباهله می‌گیریم:

1. از آن‌جا که مباهله، به‌عنوان آخرین حربه پیامبر، پس از اثر نکردن منطق و استدلال مورد استفاده قرار گرفته، بنابراین منظور آن ظاهر شدن اثر خارجی نفرین است؛ نه یک نفرین ساده بی‌اثر.

2. پیشنهاد مباهله را کسی می‌دهد که بر حقانیت خود پافشاری داشته باشد و در این واقعه، پیامبر بود که مباهله را طرح کرد.

3. آیه مباهله،مقام نبوت و رسالت پیامبر را هم به روشنی اثبات می‌کند؛زیرا کسانیکه حاضر نشدند با او مباهله کنند،یقین کردند که او فرستاده خداست.

4. مباهله، روشنگر این است که حضرت عیسیعلیه‌السلامرسول و پیامبر خداست؛نه فرزند خدا؛ عابد است و نه معبود؛ مخلوق است و نه خالق.

5. زن و مرد، در مسئله دین و دیانت دوشادوش همدیگر هستند (ابناءنا، نساءنا و انفسنا در آیه مباهله (61 آل عمران)اشاره به این مسئله دارد).

6. در دعا کردن آنچه مهم است، انگیزه‌ها و شخصیت‌هاست؛ نه تعداد (گروه مباهله‌کننده پنج نفر بیش‌تر نبودند).

7. علی بن ابی‌طالب، جانِ رسول خداست. (انفسنا)

8. استدلال منطقی آوردن، اولین راه برای بحث با دیگران است.

9. آخرین برگ برنده مؤمن واقعی، دعاست.

10. استدلال را باید پاسخ داد؛ ولی مجادله و لجاجت را باید سرکوب کرد.

11. اگر شما محکم بایستید، دشمن به دلیل باطل بودنش، عقب‌نشینی می‌کند.

12. قوام و اساس دین اسلام به خاطر همین پنج نفر است؛ وگرنه پیامبر می‌توانست شخصاً نفرین کند و اهل بیتش را با خودش نیاورد. ولی این قضیه نشان داد که اهل بیت پیامبر، هم‌گام و همراه او برای رسیدن به حق هستند و همواره آماده استقبال از مرگ‌اند.

تهیه و تنظیم برای تبیان: حسین عسگری

گرامی باد! مبارک باد روز عظیم مباهله؛ روزی که به یُمن ایمان نابِ رسول خدا و اهل بیتش علیه‌السلام مسلمین مفتخر شدند و شرک به زانو درآمد!

تاریخ هنوز شکوه روز مباهله را بر صفحه دلش تازه می‌بیند؛ زیرا امروز هم اسلام، ایستاده است برای محکِ حقیقت، برای آنکه چهره درخشان و منطق بی‌مانندش، حریفان پرخدعه و جاهلان لجوج را از عرصه خارج کند و نسیم جان‌بخش ایمان را در هوایِ دم‌کرده فرقه‌های منحرف، بپراکند.

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۵ ، ۰۸:۰۴
... یک بسیجی ...

رسـول اکـرم - صلی الله علیه و آله - در یکی از مسافرتـها با اصـحابش در سرزمینی خـالی و بی علف فـرود آمـدند، به هیـزم و آتـش احتیـاج داشتند، فـرمـود: " هیـزم جمـع کنـید " عـرض کـردند: " یـا رسـول‏ الله ببینید، ایـن‏ سـرزمین چقـدر خـالی است، هیـزمی‏ دیـده نمی‏ شـود " فـرمـود: " در عیـن حـال‏ هـرکس هـر انـدازه می‏ تـوانـد جمـع کـند " .  اصحـاب روانـۀ صحـرا شـدند، با دقـت بـه روی زمـین نـگاه می‏ کـردند و اگـر شـاخۀ کوچکی می‏ دیـدند بـرمی داشـتند .

هـرکس هـر انـدازه توانست ذرّه ذرّه جمع کـرد و با خـود آورد . همینـکه همۀ افـراد هـر چه جمـع کـرده بـودند روی هم ریخـتند، مقـدار زیادی هیـزم جمـع شـد . در ایـن وقـت رسـول اکرم فـرمود :

" گنـاهـان کوچـک هـم مثـل همین هیزمهـای‏ کوچـک است، ابتـدا به نظـر نمی‏ آیـد، ولی هـر چیزی جویـنده و تعـقیب کننده‏ ای‏ دارد، همـانـطور که شـما جُسـتید و تعقـیب کـردید ایـن قـدر هیـزم جمـع شـد، گنـاهـان شـما هـم جمـع و احصـا می‏ شـود و یک روز می‏ بینید از همـان گنـاهـان خُـرد که به چشـم نمی‏ آمـد، انبـوه عظیـمی جمـع شـده است. "

وسائل ، جلد 2 ، صفحه . 462

 کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

عجـب دارم از کسی کـه از خـانۀ مـرگ می تـرسد و از گـناه بـاز نمی ایسـتد. "امـام علی علـیه السـلام "

۱۳ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰ ۲۱ خرداد ۹۴ ، ۲۳:۳۵
... یک بسیجی ...

روز مَبْـعَثــ، روزی استــ کهـ حضـرتــ محـمد(صلی الله علیه و آله و سلم) ، پیـامبر گرانـقدر اسـلامـ ، بهـ درجهـ پیـامبری برگـزیدهـ شد. حضـرتــ محـمد مصطـفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در روز (۲۷ رجبــ) سـال ۴۰ عـامـ الفـیل، همـزمان با سـال ۱۳ پیـش از هجـرتــ پیـامبر اسـلام، در غـار حـرا، توسـط (جبـرئیل) و از سوی خـدا بهـ پیـامبری نائـل آمـد و مأمـور شـد کهـ چنـدخـداپـرستی و بتـــ پـرستی را از زمیـن بـردارد و خـداپرستی را رواج دهـد و پیـام وحی را بهـ مـردمـ بـرساند.

روز مـبعثـــ ، روز بـرانگیـختن خِـردهـایی استـــ کهـ در تـابوت خُـرافهـ گـرایی، هـَوس پـرستی و جَهـل پیشـگی دفـن شـدهـ بـود. روز مـبعثـــ روز تولّـد عاطـفهـ هاستــ ؛ عـاطفهـ هایی کهـ در رقـص شمـشیـرهـا زخمی می شـد و در جنــگل نیــزهـ ها جــان می باختـــ. .

آن روزهــا، دختـرکان معصـوم ، بهـ جـای آغـوش گـرم مــادر، در دامـان سـرد خـاک می خفـتند . جـوانان بلـندقـامتـــ، در جنگــ جهالتــ هـا، جـان بهـ بـارش تیــرها می دادند و زنــان بی پنــاهـ، در بنـد اسـارتـــ می زیسـتند. آهـ کهـ چهـ خـارهـایی بهـ پـای بشریّتـــ می خَلــید و چهـ زخـمـ هـایی دل عـاطفهـ هـا را می خَـستـــ .

 

روز مـبعثــ، روز مرگــ قسـاوتــ ها و شـرارتــ ها بـود؛ روز مـرگــ کـرامتـــ هایی کهـ بهـ پـای بتـــ هـا قـربانی می شـد؛ روز مــرگـ جَهـل و شِـرک و پرسـتش هـای نــاروا بـود.

 

» ایـن روز خجـستهـ بـر همـۀ مسلمـانان جهــان مبـارکـــ بـاد «

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۰:۱۶
... یک بسیجی ...

نماز

از پاهایی که نمی توانند تو را برای ادای نماز ببرند ، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند...

گورستانها پر است از جوانانی که می خواستند در پیری توبه کنند...

 

" حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) "

ترک کردن نماز صبح نور صورت ؛ ترک نماز ظهر برکت رزق ؛ ترک نماز عصر طاقت بدن ؛ ترک نماز مغرب فایده فرزند و ترک نماز عشاء آرامش خواب را از بین می برد.

موافقین ۱۵ مخالفین ۰ ۱۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۲۶
... یک بسیجی ...

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم
به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی

حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند.
سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به
«هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است.

۱۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۳ ، ۰۸:۱۴
... یک بسیجی ...

امـام خـامـنه ای (مدظله العالی):

به تناسب تکریم و تجلیل از شخصیت نبی مکرم اسلام، ما مسلمانها خیلی حرفها داریم که به یکدیگر بگوییم و آنها را میان خود به مطالعه و بررسی بگذاریم؛ چون پیغمبر اسلام معلم همه‌ی نیکی ها و معلم عدالت، انسانیت، معرفت، برادری و معلم رشد و تکامل و پیشرفت دائمی بشر تا انتهای تاریخ بود. بشر کی میتواند زمانی را تصور کند که از این درسهای گرانبها بی نیاز باشد؟ بشریت امروز هم مثل همیشه محتاج درس و تعلیم پیغمبر اسلام است.(1383/02/18)

آنچه که امروز من بر روی آن تکیه میکنم، که یکی از وظائف بزرگ و درجه‌ی اول ما مسلمانهاست، مسئله‌ی اتحاد و وحدت است. ما این هفته‌ی منتهی به هفدهم ربیع الاول را از اول انقلاب به هفته‌ی وحدت نامگذاری کردیم، علت هم این است که روز دوازدهم ربیع الاول به روایت مشهور بین برادران اهل سنت روز ولادت است؛ و روز هفدهم ربیع الاول به روایت مشهور بین شیعه روز ولادت است. بین این دو روز را به عنوان هفته‌ی وحدت از اول انقلاب، ملت ایران و مسئولین کشور نامگذاری کردند و این را یک رمز و نماد اتحاد بین مسلمانان قرار دادند. ولی حرف کافی نیست؛ اسم‌گذاری کافی نیست؛ عمل باید بکنیم؛ باید برویم به سمت وحدت. امروز دنیای اسلام محتاج وحدت است. عوامل تفرقه هم وجود دارد؛ باید بر آن عوامل فائق آمد؛ باید بر آن عوامل پیروز شد.

۱۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۰۱:۳۰
... یک بسیجی ...

  فـرا رسـیدن مـاه شـریف و پـرخـیر و بـرکت ربیـع الاول را به امـام زمـان(عج) و شـما دوستان تبـریک عـرض می کنـیم.

ربیع الاولخـدایا؛ تـو را به مناسبت های عـزیز این مـاه گـرامی قسـم می‌دهـیم؛

ایـن مـاه را بـر تمـام شیـعیان جهـان، مبـارک و پـر خیـر و بـرکت قـرار بـده،

و در ظـهور اربـاب و مـولای مـا؛ امـام زمـان(عج) تعـجیل بفـرما،

و به ما توفـیق بهـره بردن از فضـایل این مـاه عنـایت فـرما،

و تمـام بیماران را به حـرمت این مـاه شـفا بـده،

و مشکلات و گـرفتاری تمـام شیعـیان را بـرطرف بفـرما.

آمین ربّ العالمین.

موافقین ۶ مخالفین ۱ ۰۳ دی ۹۳ ، ۰۶:۱۵
... یک بسیجی ...

اى خاتـم مهـربانى و عشق!

سلام بـر تـو که گام هـاى مهـتابى ات شبـــهاى جهل بشـر را به جـاده هاى راستى کشـاند!

حضرت محمد. امام حسن. اما رضا

سـلام، غـریب تـر از هـر غـریب!
سـلام، مـزار بی چـراغ، تـربت بی زائـر، بهشت گمـشده!
سـلام، آتشـفشان صـبر، چشـمان معصـوم، بـازوان مظلـوم، زبـان ستمـدیده!
سـلام، سـینه شعـله ور، جگـر سوخـته، پیـکر تیـربـاران شـده!
سـلام، کـریم آل طه ؛ امـام غـریب مـن! بـوی غـربت حنـجره ات، جهـانی را غـریبـانه به گـریه می انـدازد.
بـاور کـنم، تشییـع غـریبـانه پیکـرت را در هجـوم بی امـان نفـرت و کیـنه؟

امام رضا

السـلام علیـک یـا امـام رئـوف!

سـلام بـر تـو ای خـورشید تـابان خراسـان ؛ که تمـام انگـورها، مـرثیه خـوان واپسـین لحـظات تـوانَـد.

.. ... .... ... ..

یـک تـکه از بهـشت در آغـوش مشـهد اسـت
حتی اگـر بـه آخـر خـط هـم رسـیده ای ؛ آنـجا بـرای عشق شـروعی مجـدد اسـت.

 

ایام تسـلیتــ باد

 

۱۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۰۹:۴۳
... یک بسیجی ...

عید غدیر خم

ولایت امیر المؤمنین علی علیه ‏السلام ، چشمه حیات لازَمان و لا مکانی است که در جوشش همواره خویش ، هیچ کس را از آن بیعت تاریخی محروم نمی ‏کند.

عید سعید غدیر خم برا عاشقان ولایت مبارک باد.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ مهر ۹۳ ، ۱۷:۳۰
... یک بسیجی ...

صفحات انتظار را که در کلام امنای خداوند ورق می زنم همواره از خود می پرسم: می دانی می توانی که باشی؟

این بقیه الله . حضرت مهدی

با من بخوان: شنیده ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دلتنگ که بود ؛ آن روز که در جمع اصحابش که دو بار دعا فرمود: «خدایا دیدار برادرانم را نصیبم کن» . اصحاب عرض کردند: یا رسول الله مگر ما برادران تو نیستیم؟

فرمود: « نه شما اصحاب من هستید و برادرانم قومی در آخر الزمان می باشند در حالیکه به من ایمان آورند که مرا ندیده باشند خداوند نام های آنان و نام های پدرانشان را به من شناسانده پیش از آنکه از پشت پدران و رحم مادرانشان بیرون آورده باشد هریک از آنان نگهداریش از دین خود بیشتر و شدیدتر از دست کشیدن بر بوته ی خار در شب تاریک و یا به دست گرفتن آتش فروزان می باشد آنان چراغ های تاریکی هستند خداوند ایشان را از هر فتنه و آشوب تیره ی ظلمانی نجات می دهد» (مکیال المکارم/جلد دوم/بخش هشتم/وظیفه ی سی و یکم ج2ص268)

آیا شنیده ای که برادرش را خبر داد: « ای علی و بدان که شگفت آورترین مردم در ایمان و مهم ترین ایشان از لحاظ یقین مردمانی در آخر الزمان هستند که پیغمبر را ندیده اند (و حجت از آنان محجوب گردیده) و دلیل روشن از میانشان رفته است ( در عین حال) به سیاهی روی سپیدی (نوشته هایی که از آثار گذشتگان بر جای مانده) ایمان آورده اند.» (کمال الدین ج 1 ص 288)

شنیده ای او (صلی الله علیه و آله) که جبرئیل امین در ملکوت از همراهیش باز ماند که شان او بالاتر از ملک مقرب خداوند بود چه فرموده است: « خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند در حالیکه در زمان غیبت پیش از قیامش به امامت او معتقد باشد و با دوستانش دوستی کند و دشمنانش را دشمن بدارد، چنین کسی از رفقای من و مورد دوستی من و گرامی ترین امت نزد من در قیامت خواهد بود.» (کمال الدین ج 1 ص 286)

می دانی در چه زمانی هستی؟ زمانیکه سخت است نگه داشتن ایمان ، زمانی که محبوبترین رسول الهی (صلی الله علیه و آله) فرمود: « زمانی بر مردم خواهد آمد که حکومت جز به وسیله ی کشتن و ستمگری به دست نیاید و ثروت جز با غصب و بخل فراهم نگردد و محبت و دوستی جز با بیرون راندن دین و پیروی هوای نفس حاصل نشود، پس هر که آن زمان را دریابد و بر فقر صبر کند در حالیکه می تواند به ثروت برسد و بر دشمنی مردم صبر کند در حالیکه (به وسیله ی از دست دادن دین و پیروی از هوس) بتواند محبت مردم را جلب نماید و بر خواری صبر کند در صورتی که قدرت عزیز شدن را داشته باشد خداوند پاداش پنجاه صدیق از تصدیق کنندگان مرا به او خواهد داد.» (اصول کافی، 2/91)
می دانی در چه زمانی هستی؟ زمانی که اگرچه سخت است نگه داشتن ایمان، زمانی که اگرچه محجوب است حجت خداوند، اما می توانی همان شوی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دلتنگ دیدارش بود ، که چراغ های تاریکی اش خواند، که شگفت ترین مردم در ایمانش نامید ، که مژده اش داد به برابری با پنجاه صدیق از تصدیق کنندگانش...  می دانی می توانی که باشی...؟ چقدر ظالمی بر خود ای نفس...
خـدایـا ! یاری ام کن تا در دوراهی های انتخاب آن زمان که بین رضایت نفس و رضایت تو قرار می گیرم، آن زمان که بین به دست آوردن تایید تو یا تایید بندگانت گیر می کنم خدایا یاری ام کن همیشه همیشه همیشه تو تنها انتخابم باشی. خدایا! سخت است دست کشیدن بر بوته ی خار در شب تار، خدایا سخت است در دست گرفتن آتش فروزان یاری ام کن که شیرین است دیدارت آن زمان که تو راضی باشی...

شیرین تر از تمامی سختی ها...
یاری ام کن به فضل و رحمتت ای مهربانترین مهربانان...
به امید ظهور ...                                                                                                           منبع

۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۰۴
... یک بسیجی ...

مــادر مهــربان هـمۀ مـا!

سـخن از یـک نام غـریب اسـت؛ نامی که بیـن اسـامی دختـران ایـرانی هـر روز کمـتر می‌شـود؛ نام یـک مـادر، مـادر مهـربان هـمه ی مـا. همیشـه برایـم ایـن «غـربت» عجـیب بـوده! زیـرا اسـباب شـهرت و محبـوبیت تمـاماً در او و تاریخـچه ی زنـدگی‌اش جـمع اسـت؛ امـا کـوتاهی مـا و شـاید عوامـل تـاریخی دیگـری باعـث شـده او را در حـد شـأنش تجـلیل نکـنیم و بین مسـلمین ،آنطـور که شـایسته حق اوسـت ، تکـریم نشـود.

کسی که نـزد خـدا و پیـامبر اعـظم (ص) از اهـمیت و مرتـبتی خاص و والا برخـوردار بـود؛ خانـمی بزرگـوار که رسـول خـدا بـرای وفـات او به جـای روز عـزا، «سـال حُـزن و غـم» اعـلام کـرد؛ عـام الـحزن!

او قـبل از ازدواج خانـمی ثـروتمند، با شـکوه و فـخامت و جـلال بود و بسـیار زیـبا و گـرامی؛ او را اهـل مکـه ؛ "ملـکه عـرب" نامـیده بودند و به جهت نجابـت و عظمـتش مـورد احـترام همـگان بـود.

او اولـین همسـر پیامـبر خـداست و اولـین زن مسلـمان و اولـین نمازگـزار در اسـلام. او در تصـدیق و تأییـد نبـوت رسـول خـدا در حـمایت و فـداکاری بـرای اسـلام لحـظه‌ای کـوتاهی نکـرد. او وفـادارترین یـاور و آرامبـخش‌ترین حامی رسـول خـدا بـود. او سخاوتـمندترین پشتـیبان و عاشـق‌ترین معشـوق برای همسـرش محمـد مصـطفی(ص) بود. او مـادر فـرزندان رسـول خـداست؛ مـادر فاطـمه(س) اطـهـر.

او در ایمـانش به خـدا و رسـول (ص) ثابـت‌قـدم و پاکـباز بـود. رسـول خـدا فقـط او و سـه زن الـهی را در زمـره ی زنـان بـرگـزیده عالـمین معـرفی کرد و بیـن تمـام زنان خلـقت، خدیـجه کـبری(س) و دختـرش فاطـمه زهـرا (س) و آسـیه(س) و مـریـم(س) را «انسـان کامـل» نامـید. او در تمـام مـکارم اخـلاق بی‌همـتا بـود. لـذا بارهـا بعد از وفـات خدیـجه(س) - حتی به همـسران خـود – می‌فرمـود: خـدیجه و أینَ مثـلُ خدیـجه؟

ام المومنین خدیجه کبری

و یک فـراخـوان متـفاوت!

هـر سـال روز دهـم رمـضان سالـروز وفـات حضـرت خدیـجه کبـری سـلام‌الله علیها هر مسـلمانی دختـرش را با نام مـبارک خدیـجه صدا کـند؛ فقـط یـک روز و در آن روز هـر دخـتری نام خـودش را بـرای یـک روز خدیـجه بگـذارد و به ایـن نام مـباهات کـند؛ تاکـید می‌شـود فقـط بـرای یـک روز ...

(یعـنی سـه‌شـنبه 17 تیـرماه سـال 1393)

 

در آسـتانه سالـروز وفات ام المـومنین حضـرت خدیجه(س) حجت الاسـلام شـهاب مـرادی این یادداشت را نوشـته و در اختـیار رسـانه ها قـرار داده است.

 

آسـمان نوشـت  :

وقـتی به شهـرم دقـیق می شـوم... سـوالی ذهـنم را بـه چـالش می کـشد...

پـس کـو رمـضـان؟؟؟

اینـجا از چشـم آسـمان غصه می چکـد...

۱۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ تیر ۹۳ ، ۲۰:۰۰
... یک بسیجی ...

دو سه ساعتی از عقدمان می گذشت.

هی فکر می کردم حالا که او به من محرم است ، اگر به من دست بزند چه می شود؟!

در همین فکرها بودم که اذان مغرب از رادیو پخش شد و پسری که حالا دو سه ساعت بود ، همسرم شده بود ، به نماز ایستاد و من به تقلید از کسانی که می شناختم ، سریع رفتم و اولین نماز جماعت دونفره را به همسرم اقتدا کردم. نماز که تمام شد ، همسرم انگار که فکر مرا خوانده باشد ، برگشت و دستهایش را دراز کرد و گفت : « قبول باشد» ...

 

حضرت رسول (ص):

هنگامی که زن و شوهر به یکدیگر می نگرند ، خداوند متعال نیز به نظر رحمت در آنها می نگرد و چون دست یکدیگر را - به محبت - می گیرند ؛گناهانشان از میان انگشتانشان می ریزد.

برداشت از کتاب یک دختر جلف

»»»»مبعث پیام آور نور و رحمت ؛ آیت حق، حضرت محمد (ص) مبارک««««

۱۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ خرداد ۹۳ ، ۲۰:۰۳
... یک بسیجی ...